top of page

PRIVACY POLICY

GHENTSOME DOET ER ALLES AAN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN

Om onze diensten te kunnen aanbieden, zijn wij verplicht een aantal van jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Wij verbinden ons ertoe om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregels, inclusief de algemene verordening inzake gegevensbescherming.
Hieronder vind je aanvullende uitleg over dit proces:

 

1.   Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de firma Ghentsome VOF met maatschappelijke zetel in de Peperstraat 39 , 9000 GENT en bedrijfsnummer BE 0740.840.765
Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kan je contact met on opnemen via hellothere@ghentsome.be.

2.   Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Naam, Achternaam, Telefoon, Adres, postcode, e-mail, geboortedatum, ...


3.   Rechtsgrondslag en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
 

Algemeen

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van een verkoop op onze webshop www.ghentsome.be en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze legitieme belangen te beschermen. De verwerking van jouw persoonsgegevens is alleen bedoeld om onze diensten aan te bieden. 
 

Nieuwsbrieven

Daarnaast geef je ons de toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken voor het versturen van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen diensten, alsmede de diensten van dienstverleners die een beroep doen op onze diensten. Je hebt ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.
 

Ontvanger van de gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens niet openbaar maken of doorgeven aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij je daar vooraf uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Daarnaast is het mogelijk dat de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals it-consultants, Cloud Services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en ons bedrijf in het algemeen, kennis nemen van jouw persoonlijke gegevens. Deze overdracht wordt uitgevoerd onder de verplichting om jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de relevante en toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming. Tot slot kunnen wij deze persoonsgegevens doorgeven op verzoek van een wettelijk bevoegde instantie, of zelfs op eigen initiatief, indien wij ter goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de relevante en toepasselijke regelgeving, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.


Veiligheidsmaatregelen

Om ongeoorloofde toegang tot de in dit verband verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij passende veiligheids- en organisatieprocedures vastgesteld, die zowel betrekking hebben op het verzamelen van dergelijke gegevens als op de bewaring ervan. Deze procedures zijn ook van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor in beroep gaat.


Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor een periode van één jaar na het einde van onze samenwerking in het kader van dienstverlening. De bewaartermijn van de door de cookies op onze website verzamelde persoonsgegevens is eveneens één jaar na uw laatste bezoek. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.


Recht van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdracht, bezwaar, niet-verfilming en melding van veiligheidstekortkomingen

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdracht, bezwaar, niet-verstrekking en kennisgeving van het uitlekken van gegevens onder de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de desbetreffende verordening en de toepassing ervan, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. In het kader van deze rechten kan je altijd contact met ons opnemen via hellothere@ghentsome.be.


Klachten

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf kan je een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be


Veranderingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast aan gewijzigde voorschriften. Wij adviseren je om altijd de laatste versie op onze website te raadplegen.


Plug-ins & diensten van derden

We stellen alles in het werk om een veilige en GDPR-conforme winkelervaring te garanderen. We willen je wel informeren dat deze website gebruik maakt van plug-ins en diensten van derden met hun eigen privacybeleid. Bekijk ook het privacybeleid van de volgende plug-ins en diensten:
 

Onze veilige en beveiligde betaalomgevingen: STRIPE, PAY PAL

Sociale integraties: Facebook, Instagram

Website diensten: WIX

Marketing integraties: Google Analytics, Yandex Metrica, Facebook Pixel

bottom of page